Vårda eller straffa?

Dagens ungdom har ett allt mer sviktande förtroende för samhället och inte minst för polisen. Det är ett stort samhällsproblem och Sveriges restriktiva narkotikapolitik är en av anledningarna.

Drogundervisningen i skolan var det som gjorde så att jag fick upp intresset för cannabis. Precis som många andra högstadieelever så kom det en polis till skolan och raljerade om drogernas skadlighet. Att det räcker med ett bloss hasch, för att veckor senare köpa heroin på plattan. Tidigt i livet fick jag lära mig att alltid ifrågasätta alla sorts information. Av alla de droger som presenterades under dagen, framstod cannabis som orimligt skadlig. Efter skoldagen gick jag genast hem och började söka om information om cannabis. På internet målades en helt annan bild än vad som presenterades i klassrummet. Visserligen fanns det bieffekter, men inte alls på det sättet som beskrevs av polisen.

E-cigaretter är betydligt skonsammare än vanliga cigaretter. Bilden har inget med artikeln att göra.

Under de kommande åren skulle mitt förtroende till samhället allt mer svikta, samtidigt som drogernas mer korrekta skadeverkningar skulle visa sig. Att använda sig av droger innebär alltid en risk, men en av de största farorna är vår narkotikapolitik. Genom att bedriva häxjakt på droganvändare skapas en stark vi-mot-dom-känsla, och ett ofrivilligt utanförskap. Genom åren har jag tagit del av olika droganvändares berättelser. Ungdomar som blivit upptryckta mot väggen av ungdomspolisen i centrum i jakt på cannabisanvändare, medan andra blivit konstant trakasserade av deras närpoliser och förlorat allt genom en prick i registret.

Att få höra liknande historier runt om i landet får mig att vilja fälla en tår av vrede och frustration. Samhället stämplar människor som kriminella och belastar dem ekonomiskt. Det får ingen att sluta med droger. Vad som får människor att sluta med droger är enkelt – när man själv väljer det. Inte genom böter, straff och hårda represalier.

Myriams-Fotos / Pixabay

Samhället behöver sluta straffa droganvändare och istället erbjuda vård likt Portugal och andra länder. På så vis kan vi minska skadorna från droganvändning.

Jakten på knarkare driver endast människor till utanförskap, och faktum är att 80-90% av alla droganvändare har ett oproblematiskt drogbruk (källa: Dr. Carl Heart). De flesta människor som konsumerar har inga väsentliga problem med droger, men riskerar att förlora allt såsom jobb, bostad och barn, under vår nuvarande narkotikalagstiftning.  Det är inte hållbart att kriminalisera en så stor del av befolkningen. Fler än någonsin dör av droger och tillgången på narkotika är större än aldrig förr, samtidigt som priserna sjunkit. Hur kan man kalla det för en lyckad narkotikapolitik?

Sverige har inte råd att fortsätta med denna inhumana häxjakt. Sverige behöver inse och erkänna att ett narkotikafritt samhälle är ouppnåeligt. Samhället behöver rikta blickarna framåt och vidta fler skademinimerande åtgärder. FN rekommenderar att länder avkriminaliserar droganvändning och inför nationella sprututbyten och injektionsrum.

Vill du lära dig mer, rekommenderar jag Magnus Lintons knivskarpa bokKnark: En Svensk historia


Stöd gärna bloggen via Patreon och följ mig på Facebook och Instagram
728 X 90

 

Du kanske också gillar

No Comments

Lämna en kommentar